SFBG

Поредица

Библиотека „Весела дружина“

(неизвестно издателство)


7. Черниятъ капитанъ — Емилъ Кораловъ (корица)

Черниятъ капитанъ

Емилъ Кораловъ


(неизвестно издателство), 1938