SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

Пловдивско университетско издателство


Новели — К. Кремер (корица)

Новели

К. Кремер (сборник)


Пловдивско университетско издателство, 1995