SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

Окръжен младежки дом — Пазарджик


Смехотрон —  (корица)

Смехотрон

(сборник)


Окръжен младежки дом — Пазарджик, 1982