SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

Книгоиздателство „Хемус“


Съ ракетна граната къмъ месеца — Бруно Бюргелъ (корица)

Съ ракетна граната къмъ месеца

Бруно Бюргелъ


Книгоиздателство „Хемус“, 1929

Разкази въ таралежова кожа — Светославъ Минковъ (корица)

Разкази въ таралежова кожа

Светославъ Минковъ (сборник)


Книгоиздателство „Хемус“, 1936

Дамата с рентгеновитѣ очи — Светославъ Минковъ (корица)

Дамата с рентгеновитѣ очи

Светославъ Минковъ (сборник)


Книгоиздателство „Хемус“, 1945

Дамата с рентгеновите очи — Светослав Минков (корица)

Дамата с рентгеновите очи

Светослав Минков (сборник)


Книгоиздателство „Хемус“, 1946

Ян Бибиян на Луната — Елин Пелин (корица)

Ян Бибиян на Луната

Елин Пелин


Книгоиздателство „Хемус“, 1946

Разкази в таралежова кожа — Светослав Минков (корица)

Разкази в таралежова кожа

Светослав Минков (сборник)


Книгоиздателство „Хемус“, 1947