SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

Книгоиздателство „Аргусъ“


Синята хризантема — Светославъ Минковъ (корица)

Синята хризантема

Светославъ Минковъ (сборник)


Книгоиздателство „Аргусъ“, 1922

Ужасѫт — Ханс Хайнц Еверс (корица)

Ужасѫт

Ханс Хайнц Еверс (сборник)


Книгоиздателство „Аргусъ“, 1922

Смѫрт — Владимир Полянов (корица)

Смѫрт

Владимир Полянов (сборник)


Книгоиздателство „Аргусъ“, 1922

Фантазии — Едгар По (корица)

Фантазии

Едгар По (сборник)


Книгоиздателство „Аргусъ“, 1922