SFBG

Поредица

Самостоятелни издания

Фондация „Човешката библиотека“


Играта — Анелия Стойкова, Боряна Бакалова, Валентина Димова, Маринела Тенева, Мая Стойкова, Симеон Шопов, Стефан Василев, Теньо Стойнов, Диян Илиев, Иоана Йорданова, Станислава Тонева, Дмитрий Милчев, Иво Мандов, Костадин Първанов, Калин Маганджиев (корица)

Играта

Анелия Стойкова, Боряна Бакалова, Валентина Димова, Маринела Тенева, Мая Стойкова, Симеон Шопов, Стефан Василев, Теньо Стойнов, Диян Илиев, Иоана Йорданова, Станислава Тонева, Дмитрий Милчев, Иво Мандов, Костадин Първанов, Калин Маганджиев


Фондация „Човешката библиотека“, 2008