SFBG

Личност

Александър Карапанчев

Космически хищници — Алфред Ван Вогт (корица)

Космически хищници

Алфред Ван Вогт


ИК „Аргус“, 1998

Фантастика, №33

Луната е наставница сурова — Робърт Хайнлайн (корица)

Луната е наставница сурова

Робърт Хайнлайн


ИК „Аргус“, 1995

Фантастика, №14

Непознатите Стругацки (корица)

Непознатите Стругацки

(сборник)


Издателство „Ернор“, 2010

Тера Фантастика, №8

Светлина в прозорчето — Святослав Логинов (корица)

Светлина в прозорчето

Святослав Логинов


ИКФЕП „Иван Ефремов“, 2016

Тера Фантастика, №9

Списание „Тера фантастика“, специален брой (корица)

Списание „Тера фантастика“, специален брой


Юрий Илков, 2000

Списание „Тера фантастика“

Списание „ФЕП“, брой 1-2/1988 г. —  (корица)

Списание „ФЕП“, брой 1-2/1988 г.


Издателство „Народна младеж“, 1988

Списание „ФЕП“/„Фантастика“