SFBG

Издание

Зъбатите демони

Петър Бобев

Зъбатите демони — Петър Бобев (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: ДБФ „Тера Фантазия“
Година: 2015
Художник: Ани Бобева, 2015
ISBN: 978-954-92893-3-6
Формат: 56×84/16
Страници: 208
Националност: българска
Поредност: първо издание
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

„Зъбатите демони“ е творба с изключително силна екологична насоченост. Петър Бобев без колебание посочва истинските „демони“, хората, чието откровено варварство по отношение на майката-природа бързо ще се обърне срещу тях. Неговите предупреждения, за съжаление, са близо до момента да се сбъднат. А тогава Великото равновесие може да се окаже необратимо нарушено…

Пламен Младенов

В своите 40 книги Петър Бобев успя да опише всички континенти, и то с такова познаване на флората, фауната и обичаите, с такъв усет към острия сюжет, че в световен мащаб съперници могат да му бъдат единствено тримата велики влъхви на приключенското четиво Жул Верн, Карл Май и Майн Рид. Подобно на Карл Май, той също не напуска стаята си, докато пътешества из континентите. Славейковата награда, която получава в края, на творческия си път, е една малка и твърде закъсняла компенсация за грандиозното му дело да зарази с любопитство и да отвори към света очите на хиляди и хиляди българчета.

Деян Енев

Съдържание