SFBG

Издание

Пентаграм (разширено издание)

Атанас П. Славов (сборник)

Пентаграм (разширено издание) — Атанас П. Славов (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: ДБФ „Тера Фантазия“
Година: 2014
Формат: 21×14,8
Страници: 484
Националност: българска
Поредност: първо издание
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

Атанас Петков Славов

е роден през 1947 г. в Бургас.

През 1968 основава един от първите в страната клубове по фантастика „Тера Фантазия“. През 1974 се включва в инициативна група, създала Интегралния клуб по фантастика, евристика и прогностика „Иван Ефремов“ и става негов художествен ръководител. Съставител е на сборниците с млади фантасти „Модели“ 1, 2, 3, ’98, а по-късно и на професионалните антологии „Моделириум“, „Вирт“. Инициатор и главен редактор е на англоезичното списание за славянска фантастика Orphia, първия брой на което получи наградата Carel на Worldcon 1990 в Хага. Създаденият от него фензин „Фентернет“ на Еврокон във Финландия през 2003 г. получава отличието „Best fanzine“ а на Еврокон в Пловдив през 2004 Славов получава титлата „Besr promoter“.

От 2008 е председател на Дружеството на българските фантасти „Тера Фантазия“ и издава ежегодните алманаси ФАНТASTIKA 2007, 2008, 2009, 2010-11, 2012. Публикувал е десетки статии по история и теория на фантастиката, и две авторски книги: романът „Психопрограмираният“ и сборника „Мигновечност“.

Съдържание

Забележки