SFBG

Издание

Щраусови пера

Лудвиг Тик

Щраусови пера — Лудвиг Тик (корица)
Поредица: Избрани книги за деца и юноши
Издател: Издателство „Отечество“
Година: 1985

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.