SFBG

Издание

Чудовището

(сборник)

Чудовището —  (корица)
Поредица: Американска фантастика, №4
Издател: Клуб „Орфей“
Година: 1993
Превод: Антоанета Тодорова, 1993
Формат: 70×100/32
Страници: 160
Националност: американска
Поредност: първо издание
Източник: лична библиотека

Издателска анотация

— Убий това чудовище! — заповяда той на най-близко стоящия страж.

В същия миг стражът рухна на пода, обгърнат от пламъци. И не само този страж, но и цялата въоръжена охрана! Всички едновременно бяха пометени и погълнати светлосин вихър. Пламакът лизна енергоекрана, отскочи, разгаряйки се все по-ярко. През огнената завеса Инеш видя как човекът заотстъпва към далечната врата. Апаратът, който броеше атомите, светеше от напрежение, целият забулен от сини светкавици.

Съдържание