SFBG

Издание

Земя на мамутите

Семьон Каратов

  • Земя на мамутите — Семьон Каратов (външна)
  • Земя на мамутите — Семьон Каратов (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1971
Оригинал: Семён Каратов
Земля мамонтов. Каменный исполин
Превод: Милка Минева
Формат: 84×108/32
Страници: 240
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

Повестите „Земя на мамутите“ и „Каменният исполин“ отвеждат читателя към най-далечното минало на човечеството. Техни герои са хората, животните и природата от епохата на каменния век.

Младият читател, за когото са предназначени повестите, ще научи интересни неща за бита на първобитните хора, за техните нрави и обичаи, вярвания и религиозни обреди. Наред с това той ще се запознае и с богатия свят на животните, обитавали нашата планета по това време. От необикновените приключения на главните герои — Джуам Смелата видра, Регза Зеленооката гущерица, Гърбавия Кору, Зей Плахата кошута, както и на верните им другари: добродушния мамут Раг, бързоногия кон Мадун, веселия мечок Шерк и др., ще се разбере, че дружбата между животни и хора датира от незапомнени времена.

Съдържание

Библиографски запис

Земя на мамутите. Каменният исполин — Семьон Каратов. 1971. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Повести. Превод: от рус. и предг. Милка Минева [Земля мамонтов (1964); Каменный исполин (1965) / Семен Каратов]. Художник: Александър Денков. С ил. Формат: 84×108/32. Тираж: 40 100 бр. Подв. Страници: 240 с. Цена: 0.84 лв.