SFBG

Издание

Съкровището на планетата Земя

Зора Загорска

  • Съкровището на планетата Земя — Зора Загорска (външна)
  • Съкровището на планетата Земя — Зора Загорска (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1967
Художник: Атанас Пацев
Формат: 84×108/32 мм
Страници: 252
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

Романът „Съкровището на планетата Земя“ от Зора Загорска веднага събужда интереса на младия любознателен читател и го въвежда в един свят, колкото фантастичен, толкова и действителен. И може би тъкмо в това смесване, в това редуване на фантастичното и реалното се състои своеобразието на този роман за юноши. Всъщност той събужда интереса и на възрастните, защото в него се третира един от най-актуалните проблеми на нашата съвременност: борбата за опазване на мира, за опазване на „съкровището на планетата Земя“ — хората.

Действието се развива в наше време. Действуващите лица са наши съвременници, без да се пренебрегват гостите на земята - петимата звездолети, долетели от планетата Михелас, находяща се в системата на Проксима от южното съзвездие Центавър. Срещата на земните хора с космическите хора и техните взаимоотношения са всъщност сърцевината на повествованието…

Целият патос на книгата е неутолимата жажда на земните хора да не се повтаря участта на планетата Михелас, за да не познаят жестокостите на една атомна гибел, на каквато са били подложени нещастните жители на далечната планета. Естетическите внушения са достатъчно категорични, за да ги приемем като безспорни.

Съдържание

Библиографски запис

Съкровището на планетата Земя — Зора Загорска. 1967. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Научнофантастичен роман за юноши. Художник: Атанас Пацев. С ил. Печат: ДПК Д. Благоев, София. Формат: 84×108/32. Печатни коли: 15. Тираж: 15 100 бр. Подв. Страници: 250 с. Цена: 0.76 лв.