SFBG

Издание

Бързоногият Джар

Семьон Каратов

  • Бързоногият Джар — Семьон Каратов (външна)
  • Бързоногият Джар — Семьон Каратов (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1967
Оригинал: Семён Каратов
Быстроногий Джар
Превод: Милка Минева
Художник: Иван Кьосев
Формат: 84×108/32
Страници: 288
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

В повестта авторът пресъздава епохата на каменния период, по-точно късния палеолит.

Действието се развива в Югоизточна Европа, където ледниците от север не са стигнали, но суровото им дихание се е чувствувало постоянно и е давало своето отражение върху облика на природата, върху развитието на животинския и растителния свят, както и върху начина на живот на тогавашния първобитен човек.

Сюжетно повестта е изградена въз основа на изобилни документални данни на съвременните науки — археология и етнография, палеозология и палеоботаника. Благодарение на това авторът е съумял да даде вярна картина на флората и фауната на тази епоха, на взаимоотношенията между човека и животните, между отделните племена. Книгата обогатява и знанията на читателя върху бита, нравите и обичаите на предисторическия човек от Ледниковия период.

С ярки багри, колоритно и действено е изградил авторът образите на героите си, особено на главните действащи лица — мъдрият старейшина Моам, Бързоногия Джар и чернооката Лоан.

Постоянните схватки с многото диви зверове и чужди племена, необикновените приключения, описани от автора динамично и художествено, вълнуват читателя и го държат в напрежение.

Съдържание

Библиографски запис

Бързоногия Джар: Повест от епохата на каменния век — Семьон Каратов. 1967. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Повест. Превод: от рус. Милка Минева [Быстроногий Джар / Семен Каратов (1962)]. Художник: Иван Кьосев. С ил. Формат: 84×108/32. Тираж: 25100 бр. Подв. Страници: 288 с. Цена: 0.83 лв.