SFBG

Издание

Въ безднитѣ на океана

Емилио Салгари

Въ безднитѣ на океана — Емилио Салгари (корица)
Поредица: Библиотека „По свѣта“, №15
Издател: Д-ръ Жеко Мариновъ
Година: (не е указана)
Оригинал: (не е указан)
Превод: Т. Чилевъ
Формат: 120×165 мм
Страници: 16
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
Източник: Григор Петров

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Забележки