SFBG

Издание

Пѫтуванията на Гъливера изъ далечни и незнайни страни на свѣта

Джонатанъ Свифтъ

Пѫтуванията на Гъливера изъ далечни и незнайни страни на свѣта — Джонатанъ Свифтъ (корица)
Поредица: Библиотека „Чуден свят“
Издател: Командитно Книгоиздателско Дружество Ал. Паскалевъ & C-ie
Година: (не е указана)
Оригинал: (не е указан)
Превод: Д. Подвързвачовъ
Формат: 90×145 мм
Страници: 388
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
Източник: Григор Петров

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание

Забележки