SFBG

Издание

Модели II

(сборник)

Модели II —  (корица)
Поредица: Модели, №2
Издател: ГМД „Лиляна Димитрова“ – София
ИКФП „Иван Ефремов“
Година: 1981
Художник: Калин Николов
Формат: ?
Страници: 166
Източник: сканиран екземпляр

Няма пълна информация за това издание!

Съдържание