SFBG

Издание

ФантAstika 2010-11

(алманах)

ФантAstika 2010-11 (корица)
Поредица: Алманах „ФантAstika“
Издател: Фондация „Човешката библиотека“
ИК „ИнфоДАР“
Година: 2011
Съставител: Атанас П. Славов
ISBN: 1313-3632
978-954-761-495-6
Формат: 70/100/16
Страници: 412
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
Източник: лична библиотека

Издателска анотация

(Изданието не съдържа анотация.)

Съдържание

Забележки