SFBG

Издание

За мъртвите или добро, или смешно

Любен Дилов

За мъртвите или добро, или смешно — Любен Дилов (корица)
Поредица: Любен Дилов — Събрани съчинения, №2
Издател: „Ентусиаст“
Година: 2015
ISBN: 978-619-164-169-7

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.