SFBG

Издание

Майстора и Маргарита

Михаил Булгаков

Майстора и Маргарита — Михаил Булгаков (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: Издателство „Дамян Яков“
Година: 2012
Оригинал: М. А. Булгаков
Собрание сочинений в пяти томах. Том пятый
Превод: Татяна Балова, 2012
Художник: Виктор Паунов, 2012
ISBN: 978-954-527-525-8
978-954-527-526-5
Формат: 60×90/16
Страници: 496
Националност: руска
Поредност: поредно издание
Източник: Антонио Гинев

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание

Забележки