SFBG

Издание

Избрани прозведения в два тома. Том 2

Павел Вежинов

  • Избрани прозведения в два тома. Том 2 — Павел Вежинов (външна)
  • Избрани прозведения в два тома. Том 2 — Павел Вежинов (вътрешна)
Поредица: Павел Вежинов. Избрани прозведения в два тома (1974), №2
Издател: Издателство „Български писател“
Година: 1974
Художник: Елена Маринчева
Формат: 84/108/32
Страници: 600

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Съдържание

Забележки